Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Broslätt Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Broslätt Västra 1083 13,0% 33,6% 23,8% 29,5% 5,5% 45,8% 54,2% 1,0% 2,9%
Summa 1083 13,0% 33,6% 23,8% 29,5% 5,5% 45,8% 54,2% 1,0% 2,9%

http://www.val.se