Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Mandolingatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Mandolingatan 1055 17,7% 18,0% 19,0% 45,3% 7,5% 40,9% 59,1% 0,4% 1,8%
Summa 1055 17,7% 18,0% 19,0% 45,3% 7,5% 40,9% 59,1% 0,4% 1,8%

http://www.val.se