Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Askim-Frölunda-Högsbo, Ruddalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Ruddalen 1854 18,7% 18,7% 17,2% 45,5% 4,6% 44,9% 55,1% 0,5% 1,7%
Summa 1854 18,7% 18,7% 17,2% 45,5% 4,6% 44,9% 55,1% 0,5% 1,7%

http://www.val.se