Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Aröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Aröd 1647 23,9% 34,1% 22,6% 19,4% 7,8% 49,9% 50,1% 1,0% 2,9%
Summa 1647 23,9% 34,1% 22,6% 19,4% 7,8% 49,9% 50,1% 1,0% 2,9%

http://www.val.se