Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hisingen, Norumshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Norumshöjd 1363 29,2% 37,7% 17,5% 15,6% 10,1% 46,7% 53,3% 1,1% 3,1%
Summa 1363 29,2% 37,7% 17,5% 15,6% 10,1% 46,7% 53,3% 1,1% 3,1%

http://www.val.se