Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Torpa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Torpa 1897 23,2% 33,8% 24,7% 18,3% 8,2% 45,8% 54,2% 0,4% 7,6%
Summa 1897 23,2% 33,8% 24,7% 18,3% 8,2% 45,8% 54,2% 0,4% 7,6%

http://www.val.se