Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Götene tredje och Holmestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Götene tredje och Holmestad 1447 15,1% 27,0% 29,3% 28,6% 7,6% 51,1% 48,9% 0,1% 0,8%
Summa 1447 15,1% 27,0% 29,3% 28,6% 7,6% 51,1% 48,9% 0,1% 0,8%

http://www.val.se