Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sätila

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sätila 1735 15,2% 33,1% 23,3% 28,4% 7,8% 50,0% 50,0% 0,7% 1,0%
Summa 1735 15,2% 33,1% 23,3% 28,4% 7,8% 50,0% 50,0% 0,7% 1,0%

http://www.val.se