Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjärtum-Utby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjärtum-Utby 1282 12,9% 29,4% 30,7% 26,9% 5,5% 52,7% 47,3% 0,4% 2,2%
Summa 1282 12,9% 29,4% 30,7% 26,9% 5,5% 52,7% 47,3% 0,4% 2,2%

http://www.val.se