Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerlanda 1098 15,8% 31,8% 31,5% 20,9% 6,6% 53,6% 46,4% 1,3% 0,7%
Summa 1098 15,8% 31,8% 31,5% 20,9% 6,6% 53,6% 46,4% 1,3% 0,7%

http://www.val.se