Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nygård-Prässebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nygård-Prässebo 1123 18,3% 32,4% 27,6% 21,7% 9,2% 53,5% 46,5% 0,7% 1,2%
Summa 1123 18,3% 32,4% 27,6% 21,7% 9,2% 53,5% 46,5% 0,7% 1,2%

http://www.val.se