Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grästorps Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grästorps Södra 1401 14,5% 27,5% 26,3% 31,8% 7,1% 49,4% 50,6% 0,3% 1,1%
Summa 1401 14,5% 27,5% 26,3% 31,8% 7,1% 49,4% 50,6% 0,3% 1,1%

http://www.val.se