Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrala Floda - Nordåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Floda - Nordåsen 1323 17,1% 37,3% 23,2% 22,4% 9,7% 49,4% 50,6% 0,3% 1,8%
Summa 1323 17,1% 37,3% 23,2% 22,4% 9,7% 49,4% 50,6% 0,3% 1,8%

http://www.val.se