Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra Lerum - Slätthult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Lerum - Slätthult 1354 16,2% 38,6% 23,6% 21,7% 9,1% 49,0% 51,0% 0,4% 2,2%
Summa 1354 16,2% 38,6% 23,6% 21,7% 9,1% 49,0% 51,0% 0,4% 2,2%

http://www.val.se