Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljungsbacken - Stamsjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungsbacken - Stamsjön 1322 14,5% 47,8% 20,4% 17,2% 9,0% 50,6% 49,4% 0,6% 1,9%
Summa 1322 14,5% 47,8% 20,4% 17,2% 9,0% 50,6% 49,4% 0,6% 1,9%

http://www.val.se