Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Töftedal-Gesäter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Töftedal-Gesäter 236 14,4% 22,0% 31,8% 31,8% 9,3% 54,7% 45,3% 1,7% 2,1%
Summa 236 14,4% 22,0% 31,8% 31,8% 9,3% 54,7% 45,3% 1,7% 2,1%

http://www.val.se