Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bullaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bullaren 1141 15,0% 25,2% 29,0% 30,8% 8,0% 53,6% 46,4% 1,0% 1,0%
Summa 1141 15,0% 25,2% 29,0% 30,8% 8,0% 53,6% 46,4% 1,0% 1,0%

http://www.val.se