Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Långelanda 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Långelanda 1 1091 13,6% 32,2% 26,6% 27,7% 6,0% 52,2% 47,8% 0,3% 1,8%
Summa 1091 13,6% 32,2% 26,6% 27,7% 6,0% 52,2% 47,8% 0,3% 1,8%

http://www.val.se