Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Övre Björndammen-Terrassen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Övre Björndammen-Terrassen 1276 15,9% 27,9% 26,1% 30,1% 7,2% 47,1% 52,9% 0,4% 1,3%
Summa 1276 15,9% 27,9% 26,1% 30,1% 7,2% 47,1% 52,9% 0,4% 1,3%

http://www.val.se