Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nedre Björndammen-Furuskog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nedre Björndammen-Furuskog 1282 24,9% 35,4% 21,8% 17,9% 9,8% 50,0% 50,0% 0,7% 1,5%
Summa 1282 24,9% 35,4% 21,8% 17,9% 9,8% 50,0% 50,0% 0,7% 1,5%

http://www.val.se