Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kindbogården-Solsten m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kindbogården-Solsten m.fl. 1498 16,7% 30,4% 24,9% 28,0% 9,8% 47,7% 52,3% 0,3% 3,3%
Summa 1498 16,7% 30,4% 24,9% 28,0% 9,8% 47,7% 52,3% 0,3% 3,3%

http://www.val.se