Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tahult-Byvägen m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tahult-Byvägen m.fl. 1498 17,1% 40,7% 23,7% 18,5% 10,1% 50,3% 49,7% 0,6% 1,5%
Summa 1498 17,1% 40,7% 23,7% 18,5% 10,1% 50,3% 49,7% 0,6% 1,5%

http://www.val.se