Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Backa-Eskilsby m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Backa-Eskilsby m.fl. 1429 17,9% 38,8% 26,9% 16,4% 9,7% 53,3% 46,7% 0,4% 1,2%
Summa 1429 17,9% 38,8% 26,9% 16,4% 9,7% 53,3% 46,7% 0,4% 1,2%

http://www.val.se