Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bua

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bua 1640 13,7% 29,0% 22,1% 35,2% 6,5% 51,3% 48,7% 0,2% 1,9%
Summa 1640 13,7% 29,0% 22,1% 35,2% 6,5% 51,3% 48,7% 0,2% 1,9%

http://www.val.se