Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Laholm V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Laholm V 1659 13,6% 29,1% 26,2% 31,0% 6,6% 50,9% 49,1% 0,5% 1,6%
Summa 1659 13,6% 29,1% 26,2% 31,0% 6,6% 50,9% 49,1% 0,5% 1,6%

http://www.val.se