Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söndrum 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söndrum 3 1422 12,9% 30,0% 24,6% 32,4% 8,7% 49,2% 50,8% 0,7% 2,0%
Summa 1422 12,9% 30,0% 24,6% 32,4% 8,7% 49,2% 50,8% 0,7% 2,0%

http://www.val.se