Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Frennarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frennarp 1560 14,9% 38,0% 27,2% 19,9% 7,9% 49,5% 50,5% 0,4% 1,7%
Summa 1560 14,9% 38,0% 27,2% 19,9% 7,9% 49,5% 50,5% 0,4% 1,7%

http://www.val.se