Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slottsjorden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slottsjorden 1618 23,8% 21,1% 22,4% 32,7% 7,7% 47,3% 52,7% 0,6% 1,5%
Summa 1618 23,8% 21,1% 22,4% 32,7% 7,7% 47,3% 52,7% 0,6% 1,5%

http://www.val.se