Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djupadal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djupadal 1461 29,0% 25,3% 16,8% 29,0% 10,5% 45,4% 54,6% 0,5% 2,4%
Summa 1461 29,0% 25,3% 16,8% 29,0% 10,5% 45,4% 54,6% 0,5% 2,4%

http://www.val.se