Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Everödsbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Everödsbygden 1287 14,4% 28,6% 29,1% 27,9% 5,7% 49,6% 50,4% 0,8% 1,5%
Summa 1287 14,4% 28,6% 29,1% 27,9% 5,7% 49,6% 50,4% 0,8% 1,5%

http://www.val.se