Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Fäladen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Fäladen 1245 20,4% 25,3% 18,6% 35,7% 5,9% 42,4% 57,6% 0,3% 1,4%
Summa 1245 20,4% 25,3% 18,6% 35,7% 5,9% 42,4% 57,6% 0,3% 1,4%

http://www.val.se