Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga 1088 11,9% 24,1% 27,8% 36,2% 5,7% 49,4% 50,6% 0,8% 1,6%
Summa 1088 11,9% 24,1% 27,8% 36,2% 5,7% 49,4% 50,6% 0,8% 1,6%

http://www.val.se