Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Löderup m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Löderup m fl 935 10,6% 24,9% 27,9% 36,6% 5,1% 49,6% 50,4% 0,9% 3,1%
Summa 935 10,6% 24,9% 27,9% 36,6% 5,1% 49,6% 50,4% 0,9% 3,1%

http://www.val.se