Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bellevue N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue N 1509 14,2% 26,8% 24,8% 34,2% 7,2% 50,0% 50,0% 0,6% 1,8%
Summa 1509 14,2% 26,8% 24,8% 34,2% 7,2% 50,0% 50,0% 0,6% 1,8%

http://www.val.se