Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarhult 1088 15,4% 36,2% 27,5% 20,9% 8,7% 52,3% 47,7% 1,0% 1,5%
Summa 1088 15,4% 36,2% 27,5% 20,9% 8,7% 52,3% 47,7% 1,0% 1,5%

http://www.val.se