Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Råå N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råå N 1168 11,3% 22,9% 25,9% 39,9% 5,2% 45,5% 54,5% 0,3% 2,1%
Summa 1168 11,3% 22,9% 25,9% 39,9% 5,2% 45,5% 54,5% 0,3% 2,1%

http://www.val.se