Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyvång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nyvång 471 18,7% 36,5% 27,0% 17,8% 10,0% 52,2% 47,8% 1,1% 2,1%
Summa 471 18,7% 36,5% 27,0% 17,8% 10,0% 52,2% 47,8% 1,1% 2,1%

http://www.val.se