Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Everlöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Everlöv 737 12,9% 32,0% 27,8% 27,3% 6,0% 53,3% 46,7% 1,2% 1,8%
Summa 737 12,9% 32,0% 27,8% 27,3% 6,0% 53,3% 46,7% 1,2% 1,8%

http://www.val.se