Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slimminge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slimminge 689 18,4% 34,3% 28,3% 19,0% 11,0% 52,1% 47,9% 2,5% 0,1%
Summa 689 18,4% 34,3% 28,3% 19,0% 11,0% 52,1% 47,9% 2,5% 0,1%

http://www.val.se