Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karstorp-Svanetorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karstorp-Svanetorp 1539 14,0% 37,9% 22,1% 26,1% 7,3% 50,7% 49,3% 0,2% 1,4%
Summa 1539 14,0% 37,9% 22,1% 26,1% 7,3% 50,7% 49,3% 0,2% 1,4%

http://www.val.se