Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Endre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Endre 967 16,6% 32,9% 29,9% 20,6% 8,2% 52,6% 47,4% 0,5% 1,3%
Summa 967 16,6% 32,9% 29,9% 20,6% 8,2% 52,6% 47,4% 0,5% 1,3%

http://www.val.se