Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dalhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem 979 16,9% 34,2% 24,9% 24,0% 9,2% 51,8% 48,2% 0,7% 1,2%
Summa 979 16,9% 34,2% 24,9% 24,0% 9,2% 51,8% 48,2% 0,7% 1,2%

http://www.val.se