Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Väskinde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väskinde 1606 16,4% 35,5% 26,2% 21,9% 7,2% 49,9% 50,1% 0,1% 0,9%
Summa 1606 16,4% 35,5% 26,2% 21,9% 7,2% 49,9% 50,1% 0,1% 0,9%

http://www.val.se