Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tingstäde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tingstäde 1256 15,0% 30,9% 25,6% 28,5% 7,3% 51,6% 48,4% 0,1% 1,3%
Summa 1256 15,0% 30,9% 25,6% 28,5% 7,3% 51,6% 48,4% 0,1% 1,3%

http://www.val.se