Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lärbro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lärbro 1111 14,5% 25,4% 26,8% 33,3% 7,1% 53,6% 46,4% 0,5% 0,9%
Summa 1111 14,5% 25,4% 26,8% 33,3% 7,1% 53,6% 46,4% 0,5% 0,9%

http://www.val.se