Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fårösund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fårösund 1097 16,6% 18,2% 27,3% 37,8% 8,2% 50,1% 49,9% 0,4% 1,0%
Summa 1097 16,6% 18,2% 27,3% 37,8% 8,2% 50,1% 49,9% 0,4% 1,0%

http://www.val.se