Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slite Othem/Hellvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slite Othem/Hellvi 845 12,7% 26,2% 28,5% 32,7% 5,3% 52,2% 47,8% 0,5% 0,7%
Summa 845 12,7% 26,2% 28,5% 32,7% 5,3% 52,2% 47,8% 0,5% 0,7%

http://www.val.se