Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visby Galgberget/Snäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Galgberget/Snäck 1172 11,9% 25,5% 28,7% 33,9% 6,6% 49,3% 50,7% 0,4% 0,5%
Summa 1172 11,9% 25,5% 28,7% 33,9% 6,6% 49,3% 50,7% 0,4% 0,5%

http://www.val.se