Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visby Terra Nova

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Terra Nova 1214 18,4% 42,6% 26,9% 12,1% 9,0% 49,2% 50,8% 0,1% 1,5%
Summa 1214 18,4% 42,6% 26,9% 12,1% 9,0% 49,2% 50,8% 0,1% 1,5%

http://www.val.se