Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visby Yttre Furulund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Yttre Furulund 1125 25,3% 29,1% 24,1% 21,5% 8,2% 45,4% 54,6% 0,5% 0,7%
Summa 1125 25,3% 29,1% 24,1% 21,5% 8,2% 45,4% 54,6% 0,5% 0,7%

http://www.val.se